Wat doen we?

De Plattelands Jongeren Euro Delta afd. Putten is een vereniging wat verschillende activiteiten organiseert voor jongeren. Je kan hier lid worden als je tussen de 15 en 35 jaar jong bent. De activiteiten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: algemeen werk en agrarisch werk.

Bij algemeen werk, ofwel 'sociaal cultureel plattelands jongerenwerk' staan drie thema's centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeting en maatschappelijke vorming.

Bij agrarisch werk staat de belangenbehartiging van jonge boeren en tuinders centraal. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd als informatieavonden, agrarische bedrijfsbezoeken trekkerpuzzelrit en trekkertrek.

Algemeen werk

Agrarisch werk

Daphne Quak

Francine Kraaijenbrink

Voorzitter &

Afgevaardigde Euro-Delta

Vice-voorzitter &

Redactielid Puttennieuws

Glijn Voogt

Eerste penningmeester &

Ledenadministratie

Het bestuur

Tweede penningjuf &

Website

Corine van der Loos

Secretariaat &

PR

Nora van Schie

Agrarische zaken

Angelique Noordermeer

Afgevaardigde Toneel

Roy van Geest

Algemeen bestuurslid

Jeroen van Brakel