Wat doen we?

De Plattelands Jongeren Euro Delta afd. Putten is een vereniging wat verschillende activiteiten organiseert voor jongeren. Je kan lid worden als je tussen de 15 en 35 jaar jong bent. De activiteiten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: algemeen werk en agrarisch werk.

Bij algemeen werk, ofwel 'sociaal cultureel plattelands jongerenwerk' staan drie thema's centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeting en maatschappelijke vorming.

Bij agrarisch werk staat de belangenbehartiging van jonge boeren en tuinders centraal. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd als informatieavonden, agrarische bedrijfsbezoeken trekkerpuzzelrit en trekkertrek.

Algemeen werk

Agrarisch werk

Wouter Noordermeer

Francine Kraaijenbrink

Voorzitster

Vice-voorzitter &

Afgevaardigde Euro-Delta

Glijn Voogt

Eerste penningmeester

Het bestuur

Tweede penningmeester &

Afgevaardigde Trekkertrek

 

 

Devin Oosthoek

Secretariaat, PR &

Afgevaardigde Toneel

Nora van Schie

Agrarische zaken

Angelique Noordermeer

Agrarische zaken, Redactie & Website

 

Irene van der Loos

WC-container beheer &

Afgevaardigde Fokveedag

 

 

 

Ledenadministratie &

Sportzaken

 

 

 

Bryan Vermeulen

Luenna Landman

© 2023 pjputten.nl