Wat doen we?

De Plattelands Jongeren Euro Delta afd. Putten is een vereniging wat verschillende activiteiten organiseert voor jongeren. Je kan lid worden als je tussen de 15 en 35 jaar jong bent. De activiteiten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: algemeen werk en agrarisch werk.

Bij algemeen werk, ofwel 'sociaal cultureel plattelands jongerenwerk' staan drie thema's centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeting en maatschappelijke vorming.

Bij agrarisch werk staat de belangenbehartiging van jonge boeren en tuinders centraal. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd als informatieavonden, agrarische bedrijfsbezoeken trekkerpuzzelrit en trekkertrek.

Algemeen werk

Agrarisch werk

Wouter Noordermeer

Devin Oosthoek

Voorzitter &

Afgevaardigde Trekkertrek

Vice-voorzitter &

Afgevaardigde Euro-Delta

Glijn Voogt

Eerste penningmeester

Het bestuur

Tweede penningjuf

 

 

Shirley Hekkert

Secretariaat, PR &

Afgevaardigde Fokveedag

Nora van Schie

Sportzaken

Angelique Noordermeer

Agrarische zaken,

Redactie & Website

 

Irene van der Loos

WC-container beheer &

Afgevaardigde Toneel

 

 

 

Ledenadministratie &

Organisatie Putten op Reis

 

 

 

Bryan Vermeulen

Luenna Landman