Volg ons!

Euro-Delta

Plattelands jongeren Euro-Delta is het overkoepelende orgaan van de verenigingen PJ Flakkee, PJ Hoeksche Waard, PJ Voorne en PJ Putten.

Elke vereniging heeft haar eigen bestuur en is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten. Boven het bestuur van de 4 verenigingen staat het Dagelijks Bestuur van Euro-Delta. In het Dagelijks Bestuur zit een onafhankelijke voorzitter en van elke verenigingsafdeling één bestuurlid, waardoor de afdelingen samenwerken voor het organiseren van activiteiten op provinciaal niveau. Het Dagelijks Bestuur komt een paar keer in het jaar bij elkaar, op de Euro-Delta vergadering.

Doelstelling

'Het in stand houden van een plattelandsjongerennetwerk middels ontspanning, ontmoeting, maatschappelijke vorming en kadervorming op sociaal, cultureel, agrarisch, educatief en informatief gebied'. Er wordt concreet bijgedragen aan de leefbaarheid en in stand houden van het platteland en haar bevolking.

Algemeen werk

Dit wordt ook wel het 'sociaal cultureel plattelands jongerenwerk' genoemd. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals: sportevenementen, schuurfeesten, ontspannings- of ontmoetingsavonden, toneelavonden, trekkerpuzzelrit en informatieavonden.

Agrarisch werk

In dit werk staat de belangenbehartiging van de jonge boeren en tuinders centraal middels gesprekavonden over landbouwkundige onderwerpen, belangenbehartiging voor jonge agrariërs in allerlei organisaties en plannen voor een trekkertrek.

Kaderweekend

Het kaderweekend wordt ellk jaar door het Dagelijks Bestuur georganiseerd. Deze wordt gehouden wanneer alle nieuwe bestuursindelingen van de verenigingen van het Euro-Delta bekend zijn gemaakt tijdens de algemene vergaderingen van de desbetreffende vereniging. Het weekend wordt gehouden om elkaar beter te leren kennen en kennis over te dragen. Alle nieuwe, huidige en vertrekkende bestuursleden van de Euro-Delta verenigingen worden jaarlijks voor het kaderweekend uitgenodigd. Het weekend is opgedeeld in verschillende delen die in het teken staan van kennismaking, spel, sport en kennisuitwisseling.