Euro-Delta

Plattelands jongeren Euro-Delta is het overkoepelende orgaan van de verenigingen PJ Flakkee, PJ Hoeksche Waard, PJ Voorne en PJ Putten.

Elke vereniging heeft haar eigen bestuur en is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten. Boven het bestuur van de 4 verenigingen staat het Dagelijks Bestuur van Euro-Delta. In het Dagelijks Bestuur zit een onafhankelijke voorzitter en van elke verenigingsafdeling één bestuurlid, waardoor de afdelingen samenwerken voor het organiseren van activiteiten op provinciaal niveau. Het Dagelijks Bestuur komt een paar keer in het jaar bij elkaar, op de Euro-Delta vergadering.

 

 

 

 

Doelstelling

'Het in stand houden van een plattelandsjongerennetwerk middels ontspanning, ontmoeting, maatschappelijke vorming en kadervorming op sociaal, cultureel, agrarisch, educatief en informatief gebied'. Er wordt concreet bijgedragen aan de leefbaarheid en in stand houden van het platteland en haar bevolking.

 

Algemeen werk

Dit wordt ook wel het 'sociaal cultureel plattelands jongerenwerk' genoemd. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals: sportevenementen, schuurfeesten, ontspannings- of ontmoetingsavonden, toneelavonden, trekkerpuzzelrit en informatieavonden.

 

Agrarisch werk

In dit werk staat de belangenbehartiging van de jonge boeren en tuinders centraal middels gesprekavonden over landbouwkundige onderwerpen, belangenbehartiging voor jonge agrariërs in allerlei organisaties en plannen voor een trekkertrek.

Het organiseren van agrarisch werk wordt mogelijk gemaakt door een Agrarische Commissie van een vereniging, die met de andere afdelingen samen komen in het ABC: de agrarische begeleidingscommissie van Euro-Delta. Het ABC zorgt voor contact met het HAJK (Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt), welke weer in contact staat met het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt).