Nieuws

Welkom bij de Plattelands Jongeren Euro Delta afdeling Putten. Wij organiseren verschillende activiteiten in de categoriën algemeen werk en agrarisch werk.

Woensdagavond 16 maart 2022 heeft in het dorpshuis van Abbenbroek de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

Tijdens de vergadering zijn de activiteiten van het voorgaande jaar en de plannen voor het komende jaar besproken.

 

Hierna was het tijd voor een bestuurswissel.

Marlene, Chantal, Mike en Remi hebben plaats gemaakt voor de nieuwe bestuursleden Glijn, Angelique en Nora. De aftredende bestuursleden nemen nog niet volledig afscheid, want ze zullen het huidige bestuur voorlopig blijven ondersteunen bij schuurfeesten.

 

Verder heeft Jeroen de voorzittershamer overgedragen aan Francine.